Haeska detailplaneering

Pihtla Vallavolikogu 30.01 2014 a. otsusega nr 5 algatati Pihtla valla osal Haeska küla alal detailplaneering seoses kuni 2 (kahe ) tuugeni paigaldamisega 
Pihtla Vallavalitsus oma 10.02.2014 korraldusega nr 28 otsustas algatada strateegilise keskkonnamõju hindamise eelpoolnimetatud detailplaneeringule. 

Detailplaneeringu koostamise, algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamise otsustega on võimalik tutvuda Pihtla valla kodulehel www.pihtlavv.ee, Pihtla Vallavalitsuses (Pihtla küla Pihtla vald 94101 Saaremaa, tel 45 30281) E-R 8.00-16.00. 

Volikogu 30.01.2014 otsus nr 5 -Detailplaneeringu algatamine 
Vallavalitsuse 10.02.2014 korraldus nr.28 

Enim loetud artiklid