Huviharidus

Posted in Haridus ja kultuur

Vastavalt Pihtla Vallavolikogu 11.12.2015 määrusega nr.12 vastu võetud
huvihariduse ja tegevuse toetamise korrale maksab vald iga lapse eest huvikooli kohamaksu täies ulatuses ja muude huviringide kohamaksu kuni 60 € ulatuses

Maksmine toimub huvikooli- või ringi poolt vallale esitatud arvete alusel.

Kuressaare Muusikakoolis, Kuressaare Kunstikoolis, Saaremaa Spordikoolis, Saaremaa Kunstistuudios ja Kuressaare Noorte Huvikeskuse osades ringides tuleb lisaks kohamaksule tasuda ka õppetasu, mis jääb lapsevanema enda kanda.

Enim loetud artiklid