Külad

Posted in Üldinfo

Külad Pihtla vallas 

Nr Küla nimi Elanike arv
01.01.2015
Elanike arv
01.01.2014
1 Eiste 18 18
2 Ennu 11 13
3 Haeska 83 81
4 Hämmelepa 10 10
5 Iilaste 10 11
6 Ilpla 74 68
7 Kaali 34 33
8 Kailuka 63 69
9 Kangrusselja 36 40
10 Kiritu 12 10
11 Kuusiku 23 22
12 Kõljala 200 203
13 Kõnnu 23 29
14 Laheküla 17 17
15 Leina 2 2
16 Liiva 14 13
17 Liiva-Putla 12 13
18 Masa 9 13
19 Matsiranna 1 2
20 Metsaküla 1 1
21 Mustla 16 15
22 Nässuma 32 32
23 Pihtla 108 110
24 Püha 72 76
25 Rahniku 27 22
26 Rannaküla 8 7
27 Reeküla 28 29
28 Reo 26 23
29 Räimaste 1 1
30 Sagariste 9 9
31 Salavere 8 10
32 Sandla 82 84
33 Sauaru 9 10
34 Saue-Putla 41 43
35 Sepa 16 18
36 Sutu 66 72
37 Suure-Rootsi 60 60
38 Tõlluste 46 51
39 Vanamõisa 59 60
40 Väike-Rootsi 4 4
41 Väljaküla 19 19
  valla täpsusega 4 2
  Kokku 1394 1425

Enim loetud artiklid