Omavalitsuste ühinemine

Posted in Uudised

SAAREMAA VALLA VALIMISKOMSJONI ASUKOHT JA TÖÖAEG

Saaremaa valla valimiskomisjoni asukohaks on Kuressaare Linnavalitsuse saal (ruum nr 215), Tallinna tn 10, Kuressaare.

Komisjon töötab tööpäevadel alljärgnevalt:

16. augustist – 4.septembrini tööaeg kell 13.00 - 16.00.

5. septembril tööaeg kell 13.00 - 18.00.

6. septembril kell 16.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine.

7. septembrist –  9. septembrini tööaeg kell 13.00 – 16.00 (kandidaatide registreerimisest 3 päeva jooksul). Toimub kandideerimisest loobumise avalduste vastuvõtmine.

Info ka Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald.ee.Saaremaa valla sümboolika konkursi kavandid

Asustusjaotuse ja külanimede muutmine

Saaremaa valla koduleht

Pihtla Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr.33 - Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Pihtla Vallavolikogu 24.11.2016 otsusega nr 64 kinnitatud Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine

Pihtla Vallavolikogu 24.11.2016 otsus nr.64- Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

 

Enim loetud artiklid