Omavalitsuste ühinemine

Posted in Uudised


Saaremaa valla sümboolika konkursi kavandid

Asustusjaotuse ja külanimede muutmine

Saaremaa valla koduleht

Pihtla Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr.33 - Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Pihtla Vallavolikogu 24.11.2016 otsusega nr 64 kinnitatud Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine

Pihtla Vallavolikogu 24.11.2016 otsus nr.64- Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

 

Enim loetud artiklid