Vallavara avalik enampakkumine

Posted in Uudised

KINNITATUD 
Pihtla Vallavalitsuse korraldusega
 
Nr. 45  9.03.2017

VALLAVARA AVALIKU     
ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED


Enampakkumisele kuuluvad alljärgnevad varad:

1. Aasa kinnistu asukohaga Pihtla vald Pihtla küla, suurusega 7032 m2, reg.osa nr.4116834, katastritunnus 59201:003:0547, maatulundusmaa, alghind 6000 eurot;

2. Põllu kinnistu asukohaga Pihtla vald Pihtla küla, suurusega 8474 m2, reg.osa nr.1350234, katastritunnus 59201:003:0546, maatulundusmaa, alghind 6500 eurot;

3. Uustalu kinnistu asukohaga Pihtla vald Pihtla küla, suurusega 3,71 ha, reg.osa nr.1289434, katastritunnus 59201:003:0036, maatulundusmaa, alghind 8000 eurot;

4. Teederisti kinnistu asukohaga Pihtla vald Masa küla suurusega 7646 m2, reg.osa nr.1032734, katastritunnus 59201:002:0549, ärimaa, alghind 5000 eurot;

5. Metsa kinnistu asukohaga Pihtla vald Pihtla küla, suurusega 20,67 ha, reg.osa nr.1443834, katastritunnus 59201:003:0032, maatulundusmaa, alghind 51000 eurot;

6. Nurga kinnistu asukohaga Pihtla vald Suure-Rootsi küla, suurusega 0,56 ha, kinnistul asub elamu, ehr.kood 120802882, ait, ehr.kood 120802891, saun, ehr.kood 120902901, reg.osa nr.5999050, katastritunnus 59201:001:0951, elamumaa, alghind 19000 eurot;

7. Loigu kinnistu asukohaga Pihtla vald Pihtla küla, suurusega 7919 m2, reg.osa nr.4117134, katastritunnus 59201:003:0544, maatulundusmaa, alghind 4000 eurot.

Osavõtutasu 7 eurot tasuda Pihtla Vallavalitsuse arveldusarvele EE522200001120265546 Swedpangas 19.aprilliks 2017.a. Osavõtutasu on võimalik sularahas tasuda ka kohapeal enne pakkumise algust.

Pakkumisel osalemiseks peab esitama:

  1. Kirjalikud andmed pakkuja nime ja elu- või asukoha, kontakttelefoni kohta
  2. Ülekande koopia osavõtutasu  tasumise kohta
  3. Osaleja või esindaja isikuttõendava dokumendi koopia
  4. Esindaja puhul volikiri

Avalik enampakkumine toimub 20.aprillil 2017.a. algusega kell 9.00 Pihtla Vallavalitsuses asukohaga Pihtla vald Pihtla küla. Objektide lõikes on pakkumise alguse ajad alljärgnevad:

1. Aasa kinnistu pakkumine kell 9.00;

2. Põllu kinnistu pakkumine kell 9.30

3. Uustalu kinnistu pakkumine kell 10.00

4. Teederisti kinnistu pakkumine kell 10.30

5. Metsa kinnistu pakkumine kell 11.00

6. Nurga kinnistu pakkumine kell 11.30

7. Loigu kinnistu pakkumine kell 12.00

Pakkumise võitjaks tunnistamise kriteeriumiks on pakkumise hind.

Pakkumise võitja kohustub sõlmima notariaalse ostu-müügilepingu 1 kuu jooksul pakkumise võitja kinnitamisest vallavolikogu poolt. Vastasel korral on Pihtla Vallavolikogul õigus pakkumise tulemus tühistada.

Osavõtutasu ei tagastata.

Ostuhind tasutakse vähemalt kolm kalendripäeva enne ostu-müügilepingu sõlmimise päeva.

Ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja.

Objektidega on võimalik eelnevalt tutvuda, leppides kokku tel. 5066193 (abivallavanem Tiit Rettau).

Enim loetud artiklid