ELANIKE KÜSITLUS

Posted in Uudised

ELANIKE KÜSITLUS SEOSES PÖIDE VALLA LIITUMISEGA SAAREMAA OMAVALITSUSTE ÜHINEMISEL

 

Elanike küsitlus küsitluspunktides toimub 23. ja 24.aprillil 2017 kell 10.00 kuni 18.00.

Pihtla valla haldusterritooriumil avatakse 2 küsitluspunkti:

1. Pihtla küsitluspunkt asukohaga Pihtla vald Pihtla küla Pihtla vallamaja;

2. Kõljala küsitluspunkt asukohaga Pihtla vald Kõljala küla Kõljala külamaja.

Elektrooniline küsitlus toimub 23.04.2017 kell 8.00 kuni 20.00 veebikeskkonnas aadressil
                                      www.volis.ee.

Küsitluslehele kantakse küsimus Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist Pöide vallaga üheks omavalitsuseks?vastusevariantidega „jah“ ja „ei“.

Võta kindlasti kaasa isikut tõendav dokument!

Enim loetud artiklid